Preguntas frecuentes

Ximnasia rítmica

Subvencionada

A ximnasia rítmica é un deporte que combina elementos de ballet, ximnasia, danza e o uso de diversos aparellos como a corda, o aro, a pelota, as mazas e a cinta. Os obxectivos son favorecer a coordinación de movementos, combinar os movementos coa música, adquirir coñecementos do propio corpo: segmentos, lateralidad, equilibrio…

Podes darte de alta na seguinte ligazón https://www.fedapascoruna.org/inscripciones

PREZO

63€ / ano

PUNTUALIZACIÓNS

Abonaranse 3 cotas ao longo do ano: De outubro a decembro 21€ /nen@ | De xaneiro a marzo 21€ /nen@ | De abril a xuño 21€ /nen@. Os que xustifiquen ser beneficiarios de bolsa de comedor para este curso terán un descontó do 50% na cota ordinaria aboando 10,50€ trimestrais por actividade e escolar.

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIOS

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA ou no seu defecto aboar unha cuota de xestión de 20€

– Ten que haber un mínimo de 10 escolares para formar grupo

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

- No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse por orde de inscripción (Agás JUDO onde prevalecerán os alumnos que acudiron o curso pasado)

– Para poder acudir as actividades, todos os nenos e nenas, incluidos os beneficiarios de bolsa de comedor, teñen que pagar o seguro correspondente.