Preguntas frecuentes

Futbito – Club Silva SD

Privada

Club Silva SD

Estimula a coordinación motora, a velocidade e o control do corpo. Mellora a visión periférica: os nenos han de poñer atención en non só no que teñen diante senón no que ocorre á súa ao redor. Pero o fútbol non só ofrece vantaxes no ámbito físico, grazas á práctica deste deporte os nenos adquiren valores como a capacidade de traballo en equipo, a disciplina, o esforzo e mellora a autoestima.

Podes darte de alta na seguinte ligazón
http://altaextraescolares.clubsilva.com

PREZO

5€/mes

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIOS

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA ou no seu defecto aboar unha cuota de xestión de 20€

– Ten que haber un mínimo de 10 escolares para formar grupo

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

- No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse por orde de inscripción (Agás JUDO onde prevalecerán os alumnos que acudiron o curso pasado)

– Para poder acudir as actividades, todos os nenos e nenas, incluidos os beneficiarios de bolsa de comedor, teñen que pagar o seguro correspondente.