Preguntas frecuentes

Prezos

FORMA DE PAGO

Sempre mediante domiciliación bancaria entre o día 10 e o 20 de cada mes.

Os alumnos/as esporádicos pagarán “in-situ" a través do sistema de vales.

A ausencia e non uso dos servizos de comedor/madrugadores non exime do pago da cuota.

SEGURO DE ACCIDENTES

Jardanay conta con un Seguro de accidentes (caídas ect.) De 8 euros ó ano, que se abonará coa primeira mensualidade . Se o alumno necesitase atención sanitaria cubierta polo noso seguro, é imprescindible avisar ao coordinador/a do centro. En caso de posteriores consultas é necesario contar coa autorización da oficina de Jardanay.

¿CANTO COSTAN OS SERVIZOS?

Comedor 2022/23.

Madrugadores 2022/23.

DESCONTOS

Cando haxa dous irmáns ao comedor / madrugadores, terá un desconto do 10% A modalidade máis económica. Se hai tres ou máis irmáns, o desconto será do 12% tamén no modos máis baratos. O modo esporádico non ten descontos.

MÁIS INFORMACIÓN E CONTACTO: Tel: 981 12 66 27 (Horario: de 8:00h. a 18:00h) • comedor@jardanay.es
COORDINADOR/A DO CENTRO – Tel: 672 288 130