Preguntas frecuentes

Prezos

SEGURO DE ACCIDENTES

Realizarase un pagamento único de 8,00 €, que se aboará co primeiro recibo dos servizos contratados. A inscrición en modalidade esporádica non implica o pagamento do seguro ata que se faga uso dos servizos. Se o alumno/a necesita atención sanitaria cuberta polo noso seguro, é imprescindible avisar ao coordinador/a do centro. No caso de posteriores consultas, é necesario contar coa autorización da oficina de Jardanay.

FORMA DE PAGO

– Sempre mediante domiciliación bancaria, o día 15 de cada mes.
– Os alumnos/as esporádicos/as no servizo de madrugadores, pagarán “in situ” a través do sistema de vales.
– A ausencia no uso dos servizos de comedor/madrugadores non exime do pagamento da cota.

¿CANTO CUSTAN OS SERVIZOS?

Para comedor

 

Para madrugadores

DESCONTOS

Cando acudan dous irmáns/ás ao comedor, aplicarase un desconto do 10% para a modalidade máis económica. Se son tres ou máis irmáns/ás, o desconto será do 12%, tamén nas modalidades máis económicas. A modalidade esporádica non ten descontos.

MÁIS INFORMACIÓN E CONTACTO: Tel: 981 12 66 27 (Horario: de 8:00h. a 18:00h) • comedor@jardanay.es
COORDINADOR/A DO CENTRO – Tel: 672 288 130