Preguntas frecuentes

Extraescolares

A nosa misión é organizar e ofrecer diferentes actividades encamiñadas a complementar a formación d@s nos@s fill@s, dando un servizo ás familias e posibilitando a conciliación da vida familiar e laboral. Por isto, intentamos ofertar diferentes tipos de actividades en función da demanda e propostas das familias.

No caso de nenos/ as con NEE é imprescindible, ademais da petición de praza e de comunicalo ao Equipo Directivo do Colexio para a súa valoración, deberase contactar cos monitores que imparten a actividade para valorar a viabilidade de desenvolver a actividade e os medios necesarios para realizala no seu caso.

ENLACES PARA DARSE DE ALTA NAS ACTIVIDADES

 

O enlace de Hockey é para enviar un correo. Os demáis para darse de alta insitu. O de natación é para pedir cita (Solo 2º, 3º e 4º de primaria) e o de subvencionadas para darse de alta nas da Federación de Anpas.

OFERTA DE ACTIVIDADES SEGUNDO O CURSO

Elixa un curso: