Preguntas frecuentes

Trámites

ALTAS, BAIXAS E MODIFICACIONS (prazos e operativa).

PRAZOS.

– Inicio de curso: As inscricións de inicio de curso 2023-2024 poderanse realizar desde o día 10 ao 23 de xullo, ambos incluídos, a través da plataforma online. Unha Comisión do Consello Escolar do centro educativo baremará a adxudicación de prazas según os criterios aprobados en Consello Escolar o 5 de xullo de 2023.
– Durante o resto do curso: as altas, baixas ou modificacións sobre a alta inicial, poderanse realizar na web ata o día 26 do mes en curso e faranse efectivas únicamente a partir do día 1 do mes seguinte.
– Non se admitirán solicitudes presentadas fóra de prazo nin con defectos de forma.

OPERATIVA (novas altas, baixas ou modificacións sobre a alta inicial)

Unha vez obtida a praza inicial, para acceder aos servizos será preciso ser socio/a da ANPA AGARIMO ou pagar unha cota de xestión de 20€. Esta xestión realizarase a través da páxina web da ANPA.

Os formularios cumprimentaranse exclusivamente a través da nosa páxina web (apartado área clientes e centro escolar). Non se poderán realizar altas, baixas ou modificacións por teléfono nin por correo electrónico.

As claves para acceder á área privada do centro son:
– Usuario: mariabarbeito
– Contraseña: comedores2023

Unha vez dentro da zona privada, os diferentes formularios aparecerán na parte esquerda da pantalla. No caso de querer solicitar máis dun servizo ou para máis dun neno ou nena, deberase encher e enviar un formulario por cada un deles de cada vez.

Se o formulario para solicitar un alta ou un cambio de días de uso do servizo está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude ao correo electrónico. Este mail non é unha confirmación de praza ou do cambio. A confirmación enviarase posteriormente a dirección de correo facilitada no formulario.

Non é necesario este mail de confirmación para o resto de supostos (madrugadores, baixa do servizo, etc).

No servicio de comedor, non se admitirán solicitudes de modalidade esporádico, tan só de fixo mensual 5 DÍAS Á SEMANA.

Para facer uso do servizo de forma esporádica no servizo de madrugadores, é necesario estar rexistrado/a nesta modalidade.

A TER EN CONTA

Imprescindible estar ao corrente dos pagos con Jardanay para que a solicitude sexa válida
– Matrícula de 50€ (gratuita para os socios da ANPA AGARIMO)
– Non terán efecto as solicitudes comunicadas fora de prazo nin con defecto de forma.
– Non se poderán realizar ningún destes trámites nin por teléfono nin por correo electrónico
– No caso de querer solicitar máis dun servizo ou para máis dun neno ou nena, deberase cubrir e enviar un formulario por cada un deles.
– Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitide ao correo electrónico.
– No caso de altas ou aumento de días no comedor, recibirase adicionalmente un segundo mail confirmando a praza. Nestes dous supostos, é imprescindible contar con este mail de confirmación para facer uso dos servizos. Non é necesario o mail de confirmación para o resto de susupuestos (madrugadores, reducción de días ou baixa do servizo).

COMO USAR O SERVIZO DE FORMA ESPORADICA

Para madrugadores deberá avisarse o día antes ao teléfono do coordinador/a no 672 288 130 ou a oficina.

Os pais dos nenos ou nenas con algún tipo de alerxia ou intolerancia alimentaria deberán avisar cun mínimo de dous días de antelación.

CURSO 2023/24: no curso 2022/23 esta modalidade só estaba dispoñible para madrugadores. Informaremos de se é compatible cos protocolos para o curso 23/24 en canto nos sexa posible.

DIETAS E ALERXIAS ALIMENTARIAS

– Dieta branda: avisade no teléfono do coordinador/a ou na oficina antes das 09:00 da mañá.
– Alerxias ou intolerancias alimentarias (ex. intolerancia á lactosa): é imprescindible cubrir o formulario web para solicitar unha dieta adaptada.
Desde intolerancias@jardanay.es confirmarase a recepción e a fecha de comezo da dieta.
O mesmo formulario sirve para baixas ou modificacións na alerxia/intolerancia.
Non se admitirán solicitudes por calquer outro medio (mail, teléfono, comedor, etc).

CONCILIACIÓN

Os que teñades preferencia por traballar en horario de comedor (14.00 a 16.00h) debedes cubrir a opción de declaración responsable no formulario de comedor.
Desde a ANPA AGARIMO pódesevos requirir a presentación da documentación acreditativa en calquera momento. A non presentación da devandita documentación ou que non sexa correcta poderá implicar a baixa no servizo.

SOCIOS ANPA.

Hai que ter enconta que a partires de agora cada ano empezáse de cero, e dicir, hay que facer o rexistro aínda que o ano anterior fóramos socios. E para facerse socios podedes facelo neste enlace : FACERSE SOCIO