Preguntas frecuentes

Judo

Privada

A metodoloxía empregada nas nosas clases está fundamentada no principio xeral do Judo, que non é outro que un sistema integral de perfeccionamento das destrezas físicas, técnicas e sociais. Na nosa intención está facer valer o dereito de todos os nenos e nenas a practicar deporte en condicións de igualdade, por encima das súas limitacións físicas e psíquicas ou calidades deportivas.

Podes darte de alta na seguinte ligazón
https://edukajudo.com/maria-barbeito/

PREZO

22€ / mes

PUNTUALIZACIÓNS

TRÁMITE INICIO DE CURSO: 35€ / ano - PASO DE GRADO: 15€ - COTA MENSUAL: 1 Nen@ 22€ / mes ; 2 Irmáns 32€ / mes; 3 Irmáns 40€ / mes

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIOS
4ºEImartes16:00 a 17:00
4ºEIjueves16:00 a 17:00
5ºEImartes16:00 a 17:00
5ºEIjueves16:00 a 17:00
6ºEImartes16:00 a 17:00
6ºEIjueves16:00 a 17:00
1ºEPmartes16:00 a 17:00
2ºEPmartes16:00 a 17:00
3ºEPmartes17:00 a 18:00
1ºEPjueves16:00 a 17:00
2ºEPjueves16:00 a 17:00
3ºEPjueves17:00 a 18:00
4ºEPjueves17:00 a 18:00
4ºEPmartes17:00 a 18:00
5ºEPmartes17:00 a 18:00
5ºEPjueves17:00 a 18:00
6ºEPmartes17:00 a 18:00
6ºEPjueves17:00 a 18:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA ou no seu defecto aboar unha cuota de xestión de 20€

– Ten que haber un mínimo de 10 escolares para formar grupo

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

- No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse por orde de inscripción (Agás JUDO onde prevalecerán os alumnos que acudiron o curso pasado)

– Para poder acudir as actividades, todos os nenos e nenas, incluidos os beneficiarios de bolsa de comedor, teñen que pagar o seguro correspondente.