Preguntas frecuentes

Política de privacidade

Información a o Usuario

Anpa Agarimo informa os usuarios do sitio web sobre o seu política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación a través do seu sitio web.

Anpa Agarimo é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en materia de protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e a Lei Orgánica (É) 15/1999 do 13 de decembro (LOPD) relativa á protección de datos de carácter persoal, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

 • Obxetivo
  1. Manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:
   • Establecer contacto co usuario para informarlle da nosa política de empresa en relacióna os nosos produtos e servizos ,unha vez nos envie os seus datos; nome, apelidos , correo e teléfono.
 • Criterios de conservación dos datos
  • Conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
 • Comunicación dos datos
  • Non se comunicarán os datos a ningún destinatario.
  • Dereitos que asisten ao Usuario:
   1. Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
   2. Dereito de acceso, rectificación e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
   3. Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control ( agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
  • Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
   1. Dirección postal: ……..

Carácter obrigatorio ou facultativo da información facilitada polo usuario

Os Usuarios, mediante a marcación das casas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou no de orzamento ou ben, presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarias para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes.

O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao prestador son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos. O prestador informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizase algún tipo de cesión de datos persoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos Usuarios.

Todos os datos solicitados a través do sitio web e marcados con (*) son obrigatorios xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. O resto de campos, aínda que introducilos resulte facultativo, poden ser necesarios para dispoñer de toda a información necesaria para contestar adecuadamente á súa consulta. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos que o prestador lle facilite, sexan completamente axustados ás súas necesidades.

Medidas de seguridade

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en materia de protección de datos persoais, o prestador está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR e no artigo 4 da LOPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados. O prestador garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.