Preguntas frecuentes

Enredados

Subvencionada

Novas tecnoloxías: Descubrir e coñecer a utilidade e o manexo das novas tecnoloxías como ferramenta e complemento á formación dos nenos e nenas, iniciándoos no manexo básico do ordenador ou tableta e fomentando o seu uso razoable e responsable. Os contidos serán: – A introdución á informática e contorna Windows; – O procesador de texto; – Presentacións en power point ou otras app; – Internet, procuras guiadas; O correo electrónico. Os contidos desenvolveránse segundo o nivel do grupo.

Podes darte de alta na seguinte ligazón https://www.fedapascoruna.org/inscripciones

PREZO

63€ / ano

PUNTUALIZACIÓNS

Abonaranse 3 cotas ao longo do ano: De outubro a decembro 21€ /nen@ | De xaneiro a marzo 21€ /nen@ | De abril a xuño 21€ /nen@. Os que xustifiquen ser beneficiarios de bolsa de comedor para este curso terán un descontó do 50% na cota ordinaria aboando 10,50€ trimestrais por actividade e escolar.

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIOS
1ºEPmartes16:00 a 17:00
2ºEPmartes16:00 a 17:00
3ºEPmartes16:00 a 17:00
1ºEPjueves16:00 a 17:00
2ºEPjueves16:00 a 17:00
3ºEPjueves16:00 a 17:00
5ºEPlunes16:00 a 17:00
4ºEPmiercoles16:00 a 17:00
4ºEPlunes16:00 a 17:00
5ºEPmiercoles16:00 a 17:00
6ºEPlunes16:00 a 17:00
6ºEPmiercoles16:00 a 17:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA ou no seu defecto aboar unha cuota de xestión de 20€

– Ten que haber un mínimo de 10 escolares para formar grupo

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

- No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse por orde de inscripción (Agás JUDO onde prevalecerán os alumnos que acudiron o curso pasado)

– Para poder acudir as actividades, todos os nenos e nenas, incluidos os beneficiarios de bolsa de comedor, teñen que pagar o seguro correspondente.